Kartellijst

De kartellijst sp.a-groen voor de gemeenteraad in Beernem

1 Jan Vanassche Sint-Joris
2 Vicky Reynaert Beernem
3 Roos Lambrecht Oedelem
4 Vicky Verstringe Beernem
5 Rolle De Bruyne Oedelem
6 Martine Deloof Oedelem
7 Ignace Tousseyn Oedelem
8 Annette Devliegere Sint-Joris
9 Jaklien Tant Beernem
10 Yvan Timmerman Oedelem
11 Jan-Klaas Kesteloot Beernem
12 Joseph Sneyaert Oedelem
13 Lut Depauw Beernem
14 Hilde Serlippens Beernem
15 Kelly Daeninck Oedelem
16 Milan Lamyns Beernem
17 Bart De Beukelaer Beernem
18 Bianca Gryson Beernem
19 Leen Van Zeir Beernem
20 Wannes Daveloose Sint-Joris
21 Pieter Baetens Beernem
22 Godfried Martelé Sint-Joris
23 Anneke Coppens Sint-Joris
24 Ignace Gernaey Sint-Joris
25 Danny Tant Sint-Joris

Meer gedetailleerde info over de kandidaten vindt u op de website van sp.a-groen Beernem

Vicky Reynaert trekt samen met Jan Vanassche kartellijst sp.a-Groen in Beernem!

sp.a gemeenteraadslid Vicky Reynaert

Vicky Reynaert

Vicky Reynaert (33) uit Beernem staat voor sp.a op de 2e plaats van de kartellijst sp.a-Groen. Ze trekt ook de lijst voor de provincieraadsverkiezingen voor sp.a. Vicky studeerde af als doctor in de Politieke Wetenschappen en werkt sinds 2013 voor het team Europese Unie van het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken, waar ze samen met haar collega’s het Europees beleid van de Vlaamse overheid coördineert. Vicky woont samen met Leander Vanhulle. Samen hebben ze een zoontje van 3, Achiel. In haar vrije tijd gaat ze samen zwemmen met Achiel, leest ze boeken en verslindt ze Netflix-series.

Vicky is sinds 2013 gemeenteraadslid in de gemeente Beernem en staat vooral bekend om haar strijd om meer openbaar vervoer voor Beernem. Duurzame mobiliteit ligt haar dan ook nauw aan het hart. Als mama van een kleuter is Vicky ook erg begaan met kinderopvang en wil ze ervoor zorgen dat er ook de komende jaren voldoende en betaalbare kinderopvang in Beernem beschikbaar is.

‘De samenwerking tussen de buitenschoolse kinderopvang, de verenigingen en de scholen kan bovendien versterkt worden zodat er een brede buurtscholen kunnen ontstaan, waar kinderen en jongeren zich ook na schooltijd kunnen ontplooien en waarbij ouders niet hoeven te stressen om hun kinderen van en naar hun naschoolse activiteit te brengen, aldus Vicky’.

Jan Vanassche (55), Groen-gemeenteraadslid trekt in oktober de kartellijst sp.a- Groen. Jan is  medewerker bij een internationale onderneming en gehuwd met Anneke Coppens, ook een actief Groen-lid. Samen hebben ze 3 volwassen zonen. Hij woont in de Lattenklieversstraat in Sint-Joris in een voormalige pastoriewoning die hij grotendeels zelf restaureerde. Als lid van diverse cultuurhistorische kringen ligt erfgoed hem nauw aan het hart. Recent kwam hij nog in beeld met een klacht tegen de verwaarlozing van het beschermde Huis Maes in Oedelem.

Als zoon van een architect wil hij de bouw van duurzame, energieneutrale woningen aanmoedigen en via slimme premiestelsels mensen in oudere woningen de kans geven om die energiezuiniger te maken. Voor hem is het belangrijk dat jonge gezinnen nog een betaalbare woning kunnen vinden in Beernem. Ook pleit hij voor appartementen op maat van het dorp en in een groene omgeving.

Groen gemeenteraadslid Jan Vanasssche

Jan Vanassche

“In Beernem is er nog veel open ruimte. Dat waarderen de inwoners. Maar om die open ruimte te beheren is een doordacht masterplan op lange termijn nodig om zo onze mooie landschappen en de waardevolle dreven te versterken.” Daarom bv. is hij fel gekant tegen de verkoop van het Beverhoutsveld, een uniek historisch landschap en leefgebied van enkele zeldzame diersoorten. “Dit gebied moet absoluut bewaard worden voor de komende generaties.” Hij wil ook werk maken van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem. “ Gezonde lucht is een basisrecht. Het kan toch niet zijn dat onze kinderen van jongs af vergiftigd worden door uitlaatgassen?”

Daarom pleit hij voor fietsstraten en schoolstraten en écht veilige schoolroutes. Meer mensen op de fiets zorgt voor een betere mobiliteit. Daartoe zijn betere fietsstallingen aan winkels en openbare gebouwen nodig. Een goede parkeergeleiding moet ervoor zorgen dat automobilisten geen onnodige rondjes meer rijden. Een actieplan tegen zwerfvuil, aangename, groene en kindvriendelijke woonwijken en pleinen zijn eveneens een noodzaak. “Woonerven bv. laten toe dat kinderen opnieuw op straat kunnen spelen. Jammer dat het huidige bestuur dit niet wil inzien. ” En onze gemeente moet opnieuw een gezellige, aangename winkelgemeente worden. Hiervoor zullen extra inspanningen nodig zijn, zoals een starterspremie voor wie een nieuwe zaak wil openen in de dorpskernen, het aantrekken van pop-upwinkels om de leegstand te beperken, enz.

“Waarom kan er in onze gemeente niet eens een editie van ‘Klinkende Kroegen’ of ‘Stoef’ plaatsvinden, allemaal acties die onze lokale winkeliers en horeca-uitbaters in het zonnetje zetten?  En ik wil de mogelijkheid nagaan van een boerenmarkt, zodat de lokale landbouwers een faire prijs krijgen voor hun producten. “

sp.a gemeenteraadslid Danny Tant
 Danny Tant

Danny Tant (55) uit het Galgeveld in Sint-Joris duwt de kartellijst sp.a-Groen, een bewuste keuze. Hij zit al 32 jaar in de gemeentepolitiek en staat voor de 6e keer op een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Danny werkt voor de Vlaamse overheid, heeft een relatie met Claudia De Nobele en is papa van Iendra (9), Lucca (12), Nicolas (26) en Jonas (28).

Danny Tant is dagdagelijks met zijn fiets op de weg. Zijn jongere kinderen gaan met de fiets naar school. Hij vindt goed onderhouden fietsverbindingen en fietsvriendelijke kruispunten dan ook bijzonder belangrijk. Hij blijft bovendien pleiten voor herwaardering van trage wegen.

Danny duwt de kartellijst en wil zijn ervaring (bijna 18 jaar in de gemeenteraad) gebruiken om de kandidaten van sp.a en Groen te ondersteunen. Hij wil ook na 2018 in de gemeenteraad vol overtuiging blijven brengen waar hij voor staat.

“Groen en sp.a vormen een hechte ploeg met sterke kandidaten en met een ambitieus programma, waarin de stem van de Beernemnaar weerklinkt. Wij willen een sociaal, zorgzaam en ecologisch Beernem. Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid. We zien dan ook vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet”, aldus Jan, Vicky en Danny. “Het is tijd voor een écht ander beleid en daar willen we, met de zegen van de kiezer, het voortouw in nemen.

Deze tekst verscheen eerder op de website van sp.a-groen Beernem

Sp.a – Groen vult lijst met kandidaten verder aan

Deze tekst verscheen eerder op de website van sp.a-groen Beernem

Vandaag stellen we met trots de mensen voor die ons project mee zullen trekken. Zij vullen de sp.a – Groen lijst verder aan en vormen het sociaal, progressief en ecologisch alternatief voor Beernem in de volgende legislatuur.

Naast lijsttrekker Jan Vanassche en Vicky Reynaert, kiezen zij resoluut voor een echt ander beleid.

Roos Lambrecht

Groen gemeenteraadslid Roos Lambrecht staat op de derde plaats. Naast haar toewijding om meer inspraak te geven aan kinderen en jongeren, streeft Roos ook naar een gezonde en groene gemeente waar leefbaarheid en levendigheid in balans zijn. Vol enthousiasme zet ze de bakens uit voor een gemeente met pit.

 

Vicky Verstringe

Op de vierde plaats komt sp.a gemeenteraadslid Vicky Verstringe. Als commercieel consulent bij Bond Moyson komt ze dagelijks in contact met mensen die in grote armoede leven. Vicky wil zich blijven inzetten om de mensen te helpen.

 

Rolle De Bruyne

Op nummer vijf staat Groen eregemeenteraadslid Rolle De Bruyne. Na een welverdiende politieke pauze, treedt de bekendste bio-landbouwer terug op de voorgrond.

 

Martine Deloof

Een nieuw gezicht vinden we op de zesde plaats. Martine Deloof komt op voor sp.a en is postbode. Door haar job ziet ze veel verdoken problemen bij héél wat inwoners. Martine wil zich voor die mensen inzetten met oplossingen.

 

Ignace Tousseyn

Groen voorzitter Ignace Tousseyn vult plaats 7. Als fervent fietser, pleit Ignace voor veiliger fietsverkeer: fietsstraten, conflictvrije kruispunten..  Woonerven toveren wijken om in ontmoetingsplekken, waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en ouders gezellig kunnen kletsen.

 

Annette Devliegher

Voor sp.a vinden we op de 8ste plaats tenslotte ABVV vakbondsafgevaardigde Annette Devliegher. Als lid van de Gendercommissie streeft Annette naar gelijkheid voor mannen en vrouwen. Verder wil ze zich ook volop inzetten voor het sociale leven binnen onze gemeente.

De sp.a-lijst met kandidaten voor de provincieraad – district Brugge

 

Brugge
1 Vicky Reynaert Beernem
2 Tom Willems Brugge
3 Anneloor Laevens Oostkamp
4 Nick Mouton Torhout
5 Mériem Mokran Knokke-Heist
6 Steven Arents Blankenberge
7 Nadia Hendrickx Jabbeke
8 Mathijs Goderis Brugge
9 Annick Lambrecht Brugge

Meer gedetailleerde info over de kandidaten vindt u op de website van sp.a West-Vlaanderen

Meer info over de kandidaten op de lijsten van de andere West-Vlaamse disctricten (Kortrijk-Tielt-Roeselare & Oostende-Westhoek) vindt u hier.