Tussenkomst bij de aankoop van een camera tegen sluikstorten (gemeenteraad april 2017)

Lees hieronder mijn tussenkomst bij de aankoop van een camera om sluikstorten tegen te gaan – sp.a keurde de aankoop goed.

We kopen nu een camera aan, dat wil zeggen dat we nu een instrument hebben om repressief op te treden tegen sluikstorten, maar handhaving is eigenlijk slechts het sluitstuk van een goed beleid tegen sluikstorten en zwerfvuil. We zouden daarnaast ook preventief moeten optreden, en daar het gemeentelijk beleid gaan professionaliseren, via een uitgewerkt actieplan zwerfvuil, gebaseerd op de andere vier pijlers van een goed beleid tegen sluikstorten, namelijk 1) infrastructuur (het inrichten van de publieke ruimte – waar plaatsten we openbare vuilnisbakken en waarom), 2) sensibilisatie en communicatie (affiches, sensibilisatieborden op opgeruimde locatie), 3) omgeving (de materiële omgeving die sluikstorten kan bevorderen, zoals verwaarlozing van de omgeving of schade) en 4) participatie van buurtbewoners (buurtacties organiseren, ambassadeurs te creëren, gepersonaliseerde affiches op te hangen of een soort van sociale controle te laten uitvoeren). Vandaar mijn suggestie dat de gemeente hiertoe een individueel coachingtraject volgt via mooimakers.be. Zij werken via het principe ‘meten is weten’. Mooimakers heeft daartoe verschillende opties uitgewerkt, zoals de netheidsbarometer, de quickscan of het meldpunt voor inwoners.

Wat betreft de handhaving, wil ik ook nog meegeven dat het is ook erg van belang is om rond de handhaving goed te gaan communiceren, niet enkel over het feit dat er een camera hangt, maar ook over de resultaten naar de bevolking toe.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *