Statiegeldalliantie-saga in de Beernemse gemeenteraad (april 2018)

Verbazing bij sp.a en groen in de gemeenteraad van april 2018

Beide partijen vroegen op 25 januari 2018 aan de gemeenteraad dat Beernem zich zou aansluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Vlaamse Regering dat er statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en grote en kleine plastic flessen. Statiegeld zorgt er immers voor veel minder zwerfafval (tot een daling met wel 40%), voor minder dierenleed, minder opruimkosten en een betere recycleren van waardevolle materialen.

De meerderheid gaf aan het een krachtiger signaal te vinden als IVBO (onze afvalintercommunale) zich zou aansluiten bij de statiegeldalliantie. IVBO verenigt immers 9 gemeenten. Groen en sp.a stemden aldus in met het voorstel van meerderheidspartijen CD&V en N-VA om de vraag voor te leggen aan IVBO, op voorwaarde dat ons voorstel opnieuw behandeld zou worden op de gemeenteraad van april 2018 als IVBO zou beslissen zich niet aan te sluiten.

In maart 2018 besliste IVBO om niet toe te treden tot de statiegeldalliantie. Op de gemeenteraad van april 2018 agendeerden de meerderheidspartijen het punt aldus opnieuw op de agenda. Alleen werd nogal ‘creatief’ omgesprongen met ons oorspronkelijke voorstel, aangezien CD&V en N-VA voorstelden dat Beernem een brief zou schrijven naar minister Schauvliege, en daarbij argumenteerden dat het schrijven van een brief een ‘grotere impact’ zou hebben dan aansluiting bij de statiegeldalliantie…

Baat het niet, dan schaadt het uiteraard ook niet, zo dachten we. We willen ons immers aansluiten bij de vraag naar de invoering van statiegeld. Constructief en met dat doel voor ogen, schaarden sp.a en groen zich achter het voorstel van de beide meerderheidspartijen om de brief te schrijven. Aangezien het één (een brief) het ander (aansluiting statiegeldalliantie) absoluut niet uitsluit en aangezien alle partijen dus duidelijk voor de invoer van statiegeld zijn, stelden we voor dat Beernem zich toch ook zou aansluiten bij de statiegeldalliantie.

Groot was onze consternatie toen we vaststelden dat CD&V en N-VA de aansluiting doodleuk afkeurden, jammer genoeg enkel en alleen maar omdat het voorstel van de oppositiepartijen komt….

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *