Drie maal is scheepsrecht: Beernem treedt toe tot de statiegeldalliantie dankzij wisselmeerderheid sp.a-groen-CD&V (gemeenteraad september 2018)

Coup de théâtre gisterenavond op de Beernemse gemeenteraad. Groen en sp.a dienden voor de derde keer hun voorstel in om als gemeente toe te treden tot de statiegeldalliantie; een alliantie die vragende partij is om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen. De bedoeling van de alliantie is om de stem van burgers, verenigingen en lokale besturen die het belastinggeld van hun inwoners moeten aanwenden om zwerfvuil op te ruimen, te verenigen om druk te zetten op de Vlaamse Regering om het statiegeld in te voeren.

Sp.a en Groen vroegen eerder in de gemeenteraden van zowel januari als april 2018 om toe te treden tot deze alliantie; toen stemden zowel CD&V als N-VA tegen de toetreding. Groot was onze verbazing toen CD&V Beernem in mei in de pers begon te pleiten voor de invoer van statiegeld.

Roos Lambrecht (GROEN) lichtte in de gemeenteraad het punt opnieuw toe:

In januari 2018 en april 2018 vroegen we om met Beernem toe te treden tot de statiegeldalliantie, dit werd jammer genoeg niet goedgekeurd.

In onze gemeente vormt zwerfvuil een groot probleem. Langs de wegen liggen er in de bermen en grachten blikjes, plasticverpakkingen, brikverpakkingen, PET-flessen enz. Ik denk dat alle politici tijdens hun huisbezoeken duidelijk  ehoord hebben dat veel inwoners zich ergeren aan zwerfvuil. Al die blikjes en flesjes in de natuur en op straat storen hen.

Het zwerfvuil veroorzaakt ook dierenleed. Deze week nog in het nieuws : 43 koeien in drie maanden dood en het aantal ligt waarschijnlijk nog hoger…Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plasticsoep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen.

De Statiegeldalliantie wil de krachten bundelen om de roep om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren, te versterken.

Op  deze kaart zie je de groen gekleurde gemeenten die wel aangesloten zijn, zoals Zedelgem, Oostkamp, Damme, Knesselare, Brugge … waarom Beernem niet?

Vicky Reynaert (sp.a) vulde aan:

Beste collega’s

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik even terug de pers las, en las dat CD&V Beernem meer wil inzetten op de strijd tegen zwerfvuil. Ik citeer: ‘CD&V Beernem is alvast hevige voorstander van de invoering van statiegeld op blikken en petflessen’ en verderop in het artikel: ‘we pleiten voor de invoering van statiegeld’; hoewel CD&V de aansluiting bij de statiegeldalliantie die we in de gemeenteraad van april 2018 voorgelegd hebben, vrolijk afkeurde om god weet welke reden.

We hebben wel een brief gestuurd naar Joke Schauvliege om te vragen aan de minister of ze flink het statiegeld wilde invoeren. Maar, mijn beste collega’s, toen ik het zomerakkoord van de Vlaamse Regering las, van 21 juli 2018, heb ik gemerkt dat CD&V-minister Joke Schauvliege blijkbaar hoegenaamd niet onder de indruk was van de brief die Beernem gestuurd heeft over de invoering van statiegeld. Want op Vlaams niveau is men netjes gezwicht voor de druk van de industrie om het statiegeld niet in te voeren. Conclusie: alleen door blijvend druk te zetten vanuit verenigingen, particulieren en jawel, de lokale besturen die ons belastinggeld moeten gebruiken om te betalen voor de opruiming van het zwerfvuil, zullen we allicht het Vlaamse niveau tot actie kunnen aanzetten. Vandaar dat wij dit punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad hebben gebracht. Beste collega’s, het spreekwoord luidt: put your money where your mouth is – en er staan maar liefst 8 gemeenteraadsleden van CD&V op de foto bij het bewuste artikel dat ik daarnet geciteerd heb. Red uw geloofwaardigheid en keur de aansluiting bij de statiegeldalliantie goed.

Deze oproep viel niet in dovemansoren bij de CD&V, die na enkele tussenkomsten van hun raadsleden, een tijdelijke schorsing vroeg van de gemeenteraad. Na rijp beraad koos CD&V dan toch voor de strijd tegen het zwerfvuil, en stemden ze – tegen hun coalitiepartner N-VA in – voor de aansluiting van Beernem bij de statiegeldalliantie. N-VA Beernem onthield zich uiteindelijk bij de stemming.

N-VA verwees dan weer naar de inspanningen die de gemeente al levert op het vlak van zwerfvuil – via de aankoop van een camera om sluikstorters te betrappen en te beboeten. Ook sp.a en groen stemden voor de aankoop van deze camera; maar de aankoop van een camera – en dus handhaving – is slechts het sluitstuk van een goed beleid tegen zwerfvuil.

Ik verwees dus naar mijn tussenkomst in de gemeenteraad van april 2017 en pleitte opnieuw voor de opmaak van een gemeentelijke plan in de strijd tegen zwerfvuil gebaseerd op de vier andere pijlers van een goed beleid tegen sluikstorten: 1) infrastructuur (het inrichten van de publieke ruimte – waar plaatsen we openbare vuilnisbakken en waarom), 2) sensibilisering en communicatie (affiches, sensibiliseringsborden op opgeruimde locaties), 3) omgeving (de materiële omgeving die sluikstorten kan bevorderen, zoals verwaarlozing van de omgeving of schade) en 4) participatie van buurtbewoners (buurtacties organiseren, ambassadeurs creëren, vragen om gepersonaliseerde affiches op te hangen of een soort van sociale controle te laten uitvoeren).

Tijd voor bijkomende actie dus op gemeentelijke vlak!

 

 

Aanleg van de stationsomgeving goedgekeurd onder voorwaarde dat Infrabel en NMBS de parkings niet betalend maakt (gemeenteraad september 2018)

Op de gemeenteraad van 20 september 2018 kwam de heraanleg van de stationsomgeving aanbod. De gemeenteraad diende de aanleg van de wegen en de parkings rondom het station goed te keuren.

Er werd voorgesteld om de aanleg van de wegen goed te keuren, onder de strikte voorwaarde dat er een studie zou worden opgestart om een fietstunnel aan te leggen.

Op vraag van sp.a en groen werd daar nog een extra voorwaarde aan toegevoegd: de voorwaarde dat de parkings rond het station niet betalend mogen worden. Als de parkings rond het station betalend zouden zijn, dan zou dit het gebruik van het openbaar vervoer in onze gemeente nog meer afremmen en nog meer file richting E40 creëren. Daarom hebben we die voorwaarde ook nog laten inschrijven in het besluit van de gemeenteraad.