Armoede stijgt opnieuw in Beernem (gemeenteraad juni 2018)

Tussenkomst naar aanleiding van het jaarverslag OCMW 2017

Het aantal mensen met een leefloon is gestegen van 76 mensen naar 88 mensen, een stijging van 14%. Het jaar daarvoor bedroeg de stijging maar liefst 12%. Dus op 2 jaar tijd, 26% meer mensen met een leefloon.

Het aantal tussenkomsten inzake financiële steun is het afgelopen jaar erg gestegen. In 2016 ging het om 818 personen, in 2017 al om 880 personen. Opvallend is dat de tussenkomsten in de huur en de huurwaarborg erg gestegen zijn, wat erop wijst dat meer mensen dus moeite hebben om de huur van hun woning te betalen. Ook de tussenkomsten in de energiekosten zijn gestegen, wat erop wijst dat steeds meer mensen moeite hebben om hun energiefactuur te betalen.

Sinds 2012 worden ook steeds meer mensen doorverwezen naar alternatieve, materiële hulp, zoals voedselpakketten. In 2015 werden 121 mensen doorverwezen naar vzw de Notenkraker, in 2016 ging het al om 157 mensen, dat was een stijging met maar liefst 23% en in 2017 gaat het al om 240 mensen. Tussen op 2 jaar tijd is dat een verdubbeling van mensen die materiële hulp moeten krijgen omdat ze gewoonweg niet rond komen.

Het aantal mensen in schuldmiddeling is ook dit jaar opnieuw gestegen, van 150 dossiers naar 167 dossiers.

Deze cijfers weerspiegelen enkel de mensen die effectief hulp krijgen van het OCMW. Daarnaast is er ook nog heel wat verborgen armoede die geregistreerd wordt omdat mensen het Sociaal Huis niet bereiken omdat de drempel om naar het OCMW te stappen veel te hoog is, of omdat zij niet op de hoogte zijn van hun rechten.

Sp.a & Groen Beernem willen de volgende legislatuur inzetten op een verantwoordelijk sociaal beleid. De volgende legislatuur willen we het budget voor het sociaal beleid verhogen, het aanstellen van een schepen verantwoordelijk voor armoedebestrijding, het invoeren van een armoedetoets die de impact van nieuwe beleidsmaatregelen om mensen in armoede nagaat, het actief opsporen van verdoken armoede via een sociaal buurtnetwerk en willen we onze sociaal werkers naar mensen in armoede toesturen, naar analogie van het MISSION-project in Kortrijk. We steken daarvoor onze hand uit naar elke partij die ons wil helpen om iets te doen aan de stijgende armoede in Beernem.